Chi tiết dịch vụ

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Thủ tục điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

 

Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái

Nam Việt

Số: 01/CV-QHDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 10 năm 2020

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

(Xin bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lập dự án Xây dựng Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghỉ dưỡng)

 

                   Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Định Quán

                                    - Phòng Kinh tế và Hạ Tầng huyện Định Quán

 

1. Thông tin chung

 • Tên công ty : Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt
 • Giấy CNĐKKD số: 3603755831 - Cấp lần đầu ngày 25/09/2020,
 • Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • Địa chỉ liên hệ: Khu 6, Ấp Hòa Đồng , Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

−    Điện thoại:   (+84) 0912563256

 • Tên dự án: Xây dựng Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghỉ dưỡng.
 • Thông tin về người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư:
 • Họ tên: Đặng Văn Nguyệt
 • Giới tính: Nam
 • Chức danh:  Giám đốc.
 • Năm sinh: 24/10/1954;
 • Quốc tịch: Việt Nam;
 • CMND số: 184356618;
 • Ngày cấp: 07/07/2016;
 • Nơi cấp: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

-     Địa chỉ thường trú: Thôn Nam Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

 • Chỗ ở hiện tại: Khu 6, Ấp Hòa Đồng , Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.
 • Địa điểm khu đất:Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.
 • Tổng diện tích đất:76.888 m2.
 • Tổng vốn đầu tư: * đồng ( ... đồng)
 • Thời gian/tiến độ thực hiện: 24 tháng.
 • Thông tin khác:Toàn bộ khu đất thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư.

       2. Thông tin về đầu tư

 • Tên chủ dự án : Công ty TNHH Dịch vụ sinh thái Nam Việt
 • Giấy CNĐKKD số: 3603755831 - Cấp lần đầu ngày 25/09/2020,
 • Cơ quan cấp: Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai.
 • Địa chỉ liên hệ: Khu 6, Ấp Hòa Đồng , Xã Ngọc Định, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai.

      3.  Thông tin về thửa  đất:

 • Thông tin về thửa đất Thửa đất thể hiện trên bản vẽ này được trích lục và biên vẽ thửa số 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28 thuộc tờ bản đồ số 9, thửa số 1, 2, 5, 8, 9, 12 thuộc tờ bản đồ số 15 BĐĐC xã Ngọc Định được thành lập bởi công ty TNHH Minh Phát đo vẽ tháng 10 năm 2001, Bộ BĐĐC này được lưu trữ và cập nhật tách biến động thường xuyên tại Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai Tỉnh Đồng Nai, không kiểm tra đối soát ngoài thực địa.

−   Thửa đất số 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28, 1, 2, 5, 8, 9,

12 có diện tích 76888 m2, mục đích sử dụng: CLN+BHK+TSN, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền  với  đất  số  CU927139,  CU927140,  CU927141,  CU927142, CU927152,

CX800387, CV659524, CV659525 do UBND huyện Định Quán cấp ngày 12/03/2020, 16/03/2020, 28/05/2020

− Thửa đất số 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 28 được giới hạn bởi các mốc (1,2,...,11,1)(12...40,12) có diện tích là: 76888m2. Mục đích sử dụng theo BĐĐC CLN+BHK+TSN+LUC

 • Thửa đất có 1323m2 thuộc quy hoạch đất giao thông, 13483m2 thuộc quy hoạch TSN, 62082m2 thuộc quy hoach đất CLN (theo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, huyện Định Quán(biên tập đối với địa bàn xã Ngọc Định) tỷ lệ 1:10.000 đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại quyết định số: 4693/QĐ.UBND ngày 26/12/2017 và kế hoạch sử dụng đất năm 2020 được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại QĐ số 4378 ngày 31/12/2019).
 • Thông tin về thay đổi quyền sử dụng đất: Các thửa đất trên đã được chủ đầu tư mua lại quyền sử dụng đất.

       4.  Nội dung xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

       4.1  Lý do đề nghị điều chỉnh:

 • Nêu rõ lý do xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất: Do đầu tư dự án “Xây dựng Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghỉ dưỡng” bao gồm Khu trồng cây nông nghiệp công nghệ cao và khu du lịch sinh thái với chi phí phù hợp. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quyên góp, gây quỹ để xây dựng và vận hành dự án. Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghỉ dưỡng là khu du lịch sinh thái tự nhiên được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình một Khu du lịch sinh thái  tổng hợp nhiều loại hình chăm sóc sức khỏe, đào tạo kỹ năng, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, khu nghỉ dưỡng, các công trình và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của người dân, phù hợp với phát triển tổng thể của vùng kết hợp với trung tâm dưỡng lão cho người già sống và sinh hoạt tại trung tâm với tiêu chuẩn cao cấp. Với “Xây dựng Khu du lịch sinh thái Nam Việt kết hợp nông nghiệp công nghệ cao và nghỉ dưỡng” mong muốn đáp ứng nhu cầu về sức khoẻ cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện chính sách và mục tiêu phát triển của nước ta về chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

       4.2  Cam kết thực hiện theo cấu sử dụng đất sau khi được điều chỉnh

 • Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất (nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, phí và lệ phí…)
 • Chịu trách nhiệm đảm bảo không gây thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi của người thứ 3 (bên thuê đất, nhận thế chấp, nhận góp vốn…), phương án giải quyết quyền lợi của người thứ 3.
 • Nhận bàn giao đất trên thực địa, xác định cụ thể mốc giới điều chỉnh…...
 • Nộp giấy tờ gốc cho cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất.
 • Thực hiện đúng tiến độ thực hiện dự án, sử dụng đất, cụ thể là 24 tháng từ khi có chứng nhận đầu tư.
 • Chấp hành thực hiện quyết định thu hồi đất, bàn giao đất theo quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật (nếu có);

 

Nơi nhận:

 

- Như trên

- Lưu vp Công ty.

CHỦ ĐẦU TƯ

 

Xem thêm Đơn xin điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, Mẫu hợp đồng thuê đất thực hiện dự án

 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn