Chi tiết dịch vụ

Mẫu báo cáo công tác giám sát xây dựng dự án Kho Xưởng tại Ninh Thuận

CÔNG TY CP TVĐT & TKXD

MINH PHƯƠNG

Số: 14/BCGS-MP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

TP.HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2013.

BÁO CÁO CÔNG TÁC GIÁM SÁT

Về việc thực hiện công tác Giám sát xây dựng Dự án kho Ninh Thuận

(Từ ngày 10/05/2013  đến ngày 20/05/2013)

 Tính đến ngày 20/05/2013 các công việc triển khai thuộc dự án Kho Ninh thuận đã thực hiện được như sau:

1. Công tác An toàn, sức khỏe và môi trường HSE:

Trong tuần không xảy ra sự cố đáng tiếc về an toàn, cán bộ giám sát an toàn Đơn vị TVGS  đã kiểm tra như sau:

+ Kiểm tra thi công xây dựng nhà văn phòng, phần nền đường và các công trình phụ trợ...

+ Nghiệm thu hạng mục thi công phần cấu kiện vì kèo thép tại xưởng,

+ Kiểm tra vật liệu nguồn gốc, chứng chỉ trước khi đưa vào công trình.

Trong tuần nhân viên an toàn Đơn vị TVGS đã yêu cầu nhà thầu làm vệ sinh các khu vực đang thi công, kiểm tra và loại ra khỏi khu vực thi công những thiết bị không đảm bảo an toàn, đồng thời yêu cầu Nhà thầu nghiêm túc thực hiện các quy định an toàn nghiêm ngặt đối với thiết bị và máy móc phục vụ thi công.

2. Tiến độ:

Theo yêu cầu của Chủ đầu tư về tính toán lại tiến độ chung và nguy cơ những hạng mục chậm ảnh hưởng đến dự án, TVGS và Nhà thầu đã tính toán lại tiến độ tổng thể các hạng mục của Dự án như sau:

+ Hạng mục thiết kế: Đã hoàn thành,

+ Hạng mục xây lắp: Xem phụ lục đính kèm

+ Ngày hoàn thành dự kiến: 30/7/2013.

3. Công tác thi công:

a) Hạng mục San nền:

-         Đã cơ bản hoàn thành.

b) Hạng mục Hàng rào – Cổng:

-         Đã hoàn thành.

c) Hạng mục Nhà kho:

-         Đã xây tường gạch bao che, đạt 98%. Kết hợp tô trát hoàn thiện , bả matit

-         Đã thi công xong nền cấp phối đá dăm lớp dưới, Dmax =37,5mm lớp 1

-         Phần kếp cấu thép thi công tại xưởng đã hoàn thành và chuẩn bị vận chuyển ra công trường trước ngày 23/05/2013.

d) Hạng mục Nhà Văn phòng:

-         Đã tô trát và bả matit xong tường trong, ngoài nhà, (còn lại 01 mặt tường ngoài nhà phía trạm biến áp).

e) Hạng mục Đường dây trung thế và trạm biến áp:

-         Đã thi công xong, đang chờ thay dây cáp có vỏ nhựa bọc tại vị trí sát nhà Văn phòng để bảo đảm khoảng cách an toàn theo quy định.

f) Hạng mục Nhà bảo vệ:

-         Đã bả xong matit tường.

g) Hạng mục Nhà xe:

-         Đã hoàn thành.

h) Bể nước PCCC và nhà bao che máy bơm:

-          Đã trát xong tường và lắp đặt xà gồ thép nhà bao che.

i) HT điện tổng thể:

-         Đã thi công lắp đặt xong tuyến ống bảo hộ dây dẫn trong nhà kho, nhà Văn phòng và các hạng mục phụ trợ;

j) Giếng khoan:

-         Đang chuẩn bị khoan giếng mới.

k)  Khu vệ sinh CN:

-         Đã tô trát xong tường gạch và lắp đặt vì kèo, xà gồ thép.

l) Nhà nghỉ công nhân:

-         Đã tô trát xong tường gạch, đang lắp đặt vì kèo thép.

m) HT thoát nước mặt, thoát nước sinh hoạt:

-         Đã lắp dựng VK+CT, đổ BT đáy và thành mương được 178m.

-         Lắp đặt xong đường ống nhựa PVC 220mm.

n) Tháp nước 3 m3:

-         Đã hoàn thành.

o) Sân đường nội bộ:

-         Đã thi công nền cấp phối đá dăm lớp dưới, Dmax = 37,5mm. Lớp 1

* Đánh giá khối lượng:

+ 02 hạng mục san nền và tường rào đạt khoảng 98%;

+ Hạng mục Nhà kho đạt khoảng 70%;

+ Hạng mục Nhà văn phòng đạt khoảng 80%.

+ Các hạng mục phụ trợ đạt khoảng 75%

* Công việc tuần tới:

 .............

 
lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0907957895
Mr Thanh
0907.957.895
info@minhphuongcorp.com.vn