Chi tiết dự án
Trại chăn nuôi gà Omega 3 - Long An

THUYẾT MINH BÁO CÁO LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI GÀ ĐẺ TRỨNG OMEGA – 3

CHƯƠNG I:                   GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

 I.1.       Giới thiệu chủ đầu tư

–  Tên công ty   :  CÔNG TY TNHH SONG SƠN

–  Địa chỉ            : 285/128/10 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh

–  Giấy phép KD : 0303424449 do sở KHĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 6/8/2004;

–  Điện thoại       :        08 38658179        ;  Fax: 08 38658179

–  Đại diện          :   Bà   Nguyễn Thị Hạnh ;   Chức vụ: Giám Đốc

I.2.       Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư

–  Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

–  Địa chỉ           : 156 Nguyễn Văn Thủ, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

–  Điện thoại      : (08) 22142126  ;     Fax:   (08) 39118579

I.3.       Mô tả sơ bộ dự án

Công ty TNHH Song Sơn dự kiến đầu tư xây dựng Trại gà đẻ trứng Omega – 3 lấy trứng và gà thịt thương phẩm tại địa phương.

 Dự án bao gồm các hạng mục công việc như sau:

–   Đầu tư con giống, thức ăn chăn nuôi, dịch vụ thú y cho trang trại nuôi gà đẻ trứng (giống gà Omega – 3) với qui mô khoảng 50.000 con gà lấy trứng.

–   Đầu tư xây dựng trang trại nuôi gà (phòng lạnh) kép kín trên khu đất có diện tích 800 m2.

 I.4.       Cơ sở pháp lý triển khai dự án

–           Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 17/6/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Kinh doanh Bất động sản 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

–           Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập doanh nghiệp;

–           Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng;

–           Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch,  chương trình và dự án phát triển;

–           Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

–           Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

–           Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

–           Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

–           Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

–           Căn cứ quyết định số: 2194/QĐ- TTg ngày 25/12/2009 phê duyệt đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thuỷ sản đến năm 2020.

–           Căn cứ quyết định số: 142/2009/QĐ- TTg ngày 31/12/2009 về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

–           Căn cứ nghị định số: 61/2010/NĐ- CP ngày 04/6/2010 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn.

–      Căn cứ QĐ số 800/ QĐ-TTg ngày 4 tháng 6 năm 2010 của thủ tướng chính phủ  phê duyệt mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020.

–      Căn cứ NĐ số 41/NĐ-TTg ngày 12/4/2010 của chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông thôn.

FS du an trai ga omega -3 PA 45 ty-1

I.5.       Các tiêu chuẩn, qui chuẩn xây dựng :

Các tiêu chuẩn Việt Nam

Dự án đầu tư xây dựng Trang trại thực hiện trên cơ sở những tiêu chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

-      Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

-      Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

-      TCVN 2737-1995      : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

-      TCXD 33-1985          : Cấp nước – mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

-      TCVN 5576-1991      : Hệ thống cấp thoát nước – quy phạm quản lý kỹ thuật;

-      TCXD 51-1984          : Thoát nước – mạng lưới bên trong và ngoài công trình – Tiêu chuẩn thiết kế;

-      TCVN 6772    : Tiêu chuẩn chất lượng nước và nước thải sinh hoạt;

-      TCXDVN 175:2005  : Tiêu chuẩn thiết kế độ ồn tối đa cho phép;

-      11TCN 19-84 : Đường dây điện;

-      11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối và trạm biến thế;

-      TCXD 95-1983          : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên ngoài công trình dân dụng;

-      TCXD 25-1991          : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng;

-      TCVN-46-89  : Chống sét cho các công trình xây dựng;

-      EVN     : Yêu cầu của ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam).

 

CHƯƠNG II:      SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯXÂY DỰNG

 

II.1.    Mục tiêu đầu tư.

–         Đầu tư 50.000 con gà mái giống Omega – 3 đẻ trứng, với mục đích nuôi gà đẻ trứng và gà thị thương phẩm cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

 II.2           Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng trại nuôi gà Omega – 3

–   Để khai thác tiềm năng sẵn có của địa phương trong lĩnh vực chăn nuôi gà và phát huy được tính ưu việt của giống gà Omega – 3. Công ty TNHH Song Sơn xây dựng thực hiện Dự án xây dựng trại nuôi gà Omega – 3  nhằm cung cấp trứng gà có chất lượng cao đáp ứng đủ nhu cầu về chất lượng cho người tiêu dùng, hạn chế dịch bệnh từ nơi khác đưa vào địa phương, tạo tâm lý an tâm cho người sản xuất và người tiêu dùng.

–   Xuất phát từ nhu cầu về thực phẩm từ trứng gà tại thành phố Hồ Chí Minh và nhu cầu tại khu vực các tỉnh phía Nam. Công ty TNHH Song Sơn quyết định lập dự án đầu tư xây dựng “Trại nuôi gà Omega – 3  chất lượng cao”.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn