Chi tiết dịch vụ

Quy định lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

QUY ĐỊNH LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG ĐỊNH KỲ

 1. Quy định thực hiện lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Công việc giám sát và theo dõi trên được gọi chung là “Giám sát môi trường”, và “Báo cáo giám sát môi trường định kỳ” là văn bản chính quy thực hiện định kì 3 tháng hoặc 6 tháng một lần hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ, căn cứ trên Luật bảo vệ môi trường 2005 và nghị định số số 29/2011/NĐ-CP. Để thực hiện hoàn thành một báo cáo giám sát môi trường thì không khó nhưng đòi hỏi cán bộ chuyên trách phải có trình độ chuyên môn, nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực môi trường. Minh phương Corp. được thành lập trên tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp, với mục tiêu đặt ra là giúp đỡ các doanh nghiệp hoàn thành tốt các công tác môi trường, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư & thiết kế xây dựng Minh Phương đang là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế và đặc biệt là về lĩnh vực môi trường như Lập báo cáo Giám sát môi trường, Lập cam kết bảo vệ môi trường, Lập đề án bảo vệ môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và các dịch vụ khác về môi trường….

Chính vì vậy, Công ty Minh Phương corp. cũng muốn chia sẻ kiến thức sau nhiều năm trải nghiệm trong quá trình Lập báo cáo Giám sát môi trường để Các chủ Dự có thể tham khảo. Sau đây là các bước thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ :

 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?

Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là loại văn bản thể hiện kết quả của chương trình giám sát môi trường mà cơ sở, doanh nghiệp, công ty… phải thực hiện theo quy định của pháp luật; nhằm báo cáo kết quả của việc theo dõi thường xuyên chất lượng môi trường với các trọng tâm, trọng điểm hợp lý để phục vụ các hoạt động bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 1. Tại sao phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Với những số liệu thu được qua giám sát, kiểm tra môi trường có thể tìm ra quy luật về nguyên nhân, sự phân bố, di chuyển của các vật chất gây ô nhiễm, còn có thể dựa trên cơ sở đó triển khai nghiên cứu mô phỏng, đánh giá chính xác chất lượng môi trường, xác định đối tượng gây ô nhiễm môi trường, cung cấp căn cứ khoa học cho đối sách khống chế ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường.

Như vậy, báo cáo giám sát môi trường định kỳ nhằm cung cấp các thông tin về điều kiện, chất lượng môi trường và nồng độ các chất ô nhiễm phục vụ cho công tác quản lý môi trường. Thông qua đó, giúp cơ sở kịp thời đưa ra các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát ô nhiễm, cũng như đưa ra các biện pháp xử lý, cải thiện môi trường.

 1. Đối tượng phải lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Theo quy định của nhà nước tất cả các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, nhà xưởng… đã có giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường, giấy xác nhận đề án bảo vệ môi trường, giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường; Các doanh nghiệp đã đi vào hoạt động trong các ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành thực hiện báo cáo giám sát môi trường định 3 tháng/1lần đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm; 6 tháng/1lần đối với các cơ sở không thuộc hai đối tượng trên (Hoặc theo yêu cầu cụ thể của từng địa phương).

 1. Quy trình thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ
 • Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của cơ sở;
 • Khảo sát điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa lý… của cơ sở;
 • Xác định, tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải: các nguồn gây ô nhiễm khí thải, nước thải, chất thải rắn…;
 • Tóm lược số lượng, thực trạng, diễn biến các nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải: xói mòn, sạt lở, sụt lún…;
 • Các biện pháp phòng ngừa, xử lý đang áp dụng, đối với: nước thải, khí thải, chất thải rắn, tiếng ồn, độ rung, các tác động không liên quan đến chất thải;
 • Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, …; ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo. Cần lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận.
 • Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố (nếu có liên quan): xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác (nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước); tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
 • Đánh giá chất lượng môi trường.
 • Đánh giá tác động, ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh khu vực cơ sở, doanh nghiệp, công ty….
 • Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục; cam kết về việc thực hiện và vận hành thường xuyên các biện pháp giảm thiểu, xử lý chất thải đảm bảo đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành về môi trường; cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.
 • Các kiến nghị của cơ sở đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các cơ quan chức năng có liên quan khác.
 • Trình nộp báo cáo lên cơ quan chức năng. (Sở Tài nguyên Môi Trường, Các phòng môi trường Quận, huyện..)
 1. Hình ảnh lấy mẫu lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ

 

 

 

 1. Kết quả đo đạc, phân tích lấy mẫu định kì các thông số môi trường trong báo cáo giám sát môi trường định kỳ.

Tiến hành thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng của chất thải và môi trường xung quanh, ghi nhận các kết quả thống kê, đo đạc, phân tích trong báo cáo. Cần phải lưu ý, các biện pháp thống kê, đo đạc, lấy mẫu phân tích phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và do các đơn vị có chức năng đảm nhận.

Định kì đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng (liên quan đến các nguồn thải) của chất thải phát sinh từ quá trình hoạt động của cơ sở (nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung và các chỉ tiêu khác) lấy mẫu phân tích tối thiểu 03 tháng/lần. Các thông số như :

 • Nước thải : lấy mẫu nước thải trước khi xả ra hệ thống cống thoát công cộng. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5945:2005 Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp, TCVN 6772:2000 Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt.
 • Khí thải : lấy mẫu phân tích khí thải tại các nguồn phát sinh. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5939:2005 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và chất vô cơ, TCVN 5940:2005 Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với chất hữu cơ.
 • Chất thải rắn và chất thải nguy hại : thống kê lượng thải, mô tả biện pháp phân loại, lưu giữ, đính kèm các hợp đồng với đơn vị có chức năng trong việc thu gom, vận chuyển, xử lý.
 • Tiếng ồn và độ rung : đo đạc tại các vị trí phát sinh có khả năng gây ảnh hưởng nhiều nhất. Các tiêu chuẩn đối chiếu : TCVN 5949:1998 Quy định mức ồn tối đa cho phép khu vực công cộng và dân cư, TCVN 6962:2001 Quy định mức gia tốc rung tối đa cho phép đối với môi trường khu vực công cộng và dân cư.

Nếu tại khu vực của cơ sở không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước, tần suất đo đạc, lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng/lần :

 • Môi trường không khí xung quanh : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5937:2005 Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh, TCVN 5938:2005 Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc hại trong môi trường xung quanh.
 • Môi trường ven bờ : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5942:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt, TCVN 5943:1995 Tiêu chuẩn chất lượng nước biển ven bờ
 • Môi trường nước ngầm : Các tiêu chuẩn so sánh TCVN 5941:1995 Giới hạn tối đa cho phép của dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố như : xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất, xói mòn bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển, Thay đổi mực nước mặt, nước ngầm, Xâm nhập mặn, xâm nhập phèn, Biến đổi khí hậu, suy thoái các thành phần môi trường, biến đổi đa dạng sinh học, Và các nguồn gây tác động khác…Tấn suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

 1. Cơ sở pháp lý của báo cáo giám sát môi trường định kỳ

-     Luật bảo vệ môi trường năm 2005.

-     Nghị định 29/2011/NĐ-CP Nghị đinh quy định đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.

-     Thông tư 26/2011/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường.

-    Và một số văn bản liên quan.

Liên hệ lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: Số 156 – 158  Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TPHCM

Chi nhánh: 2.14 Chung cư B1,số 2 Trường Sa, P 17, Q Bình Thạnh, TPHCM

ĐT: (08) 35146426 - (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline 090 3649782 - 0907957895

Website: www.lapduan.com ; www.lapduan.info   ; www.tuvanmoitruong.info

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn