Chi tiết dịch vụ

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho nhà ở

Mục tiêu của Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM  là một quá trình có mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho những người ra quyết định một dấu hiệu về những hậu quả có thể xảy ra với môi trường của một hoạt động được đề xuất.

Chương 1: LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1.1 Nhu cầu về nhà ở gia tăng và lĩnh vực xây dựng đang bùng nổ ở Việt Nam

Trong các khu vực thành thị, nơi thiếu nhà ở, nhu cầu về nhà ở vượt xa nguồn cung. Vào tháng 2 năm 2009, Bộ Cơ sở hạ tầng đã ban hành các Quy định và Tiêu chuẩn Kiểm soát Tòa nhà Toàn diện, và mong muốn tất cả các đô thị phải lập quy hoạch tổng thể phát triển đô thị và sử dụng đất kế hoạch quản lý đến năm 2010. Điều này và các biện pháp khác do Chính phủ thực hiện từ năm 2000 đã cho phép hợp lý hóa và tổ chức lĩnh vực nhà ở và nó sẽ cải thiện khi rõ ràng các tiêu chuẩn về nhà ở được đưa ra cùng với các hướng dẫn Đánh giá Tác động Môi trường ĐTM cụ thể cho từng ngành. Những ý muốn không chỉ tạo điều kiện sử dụng đất tối ưu cho nhà ở, mà còn tạo điều kiện kiểm soát tác động tàn phá của nhà ở phân tán, vô tổ chức ở nông thôn và thành thị. Đây là phù hợp với Tầm nhìn 2021 về định cư ổn định và bền vững cho tất cả người dân Việt Nam.

1.2 Tạo điều kiện môi trường cho quan hệ đối tác trong lĩnh vực nhà ở

Chính trong bối cảnh đó, Chiến lược Phát triển Kinh tế và Giảm nghèo đặt mục tiêu phát triển 13 quy hoạch tổng thể đô thị cung cấp các khu vực cụ thể cho các tòa nhà dân cư, thương mại, công nghiệp, cũng như các khu giải trí và liên kết cơ sở hạ tầng.

Ai sẽ làm điều này? Khung chính sách và lập pháp do Chính phủ xây dựng trong các lĩnh vực quản lý đất đai, nhà ở và dịch vụ tài chính, và các ưu đãi sẵn có, ví dụ bởi mở rộng các tiện ích công cộng, đã thu hút các khoản đầu tư tư nhân trong nước và quốc tế vào bất động sản và cung cấp dịch vụ liên quan như tài chính thế chấp. Do đó, những vùng đất rộng lớn đang được chuyển đổi thành bất động sản nhà ở, tòa nhà thương mại cao tầng và giải trí các khu vực, cơ sở thể chế và công nghiệp khi nhu cầu tăng lên. Những tác động đối với môi trường là gì? Tất cả những điều này có môi trường quan trọng các tác động, vì chúng sẽ liên quan đến:

 • thay đổi mục đích sử dụng đất chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sinh thái, thủy văn và kinh tế xã hội của khu vực bao gồm những thay đổi về nhân khẩu học;
 • phát triển cơ sở hạ tầng thu hút nhiều người hơn, thay đổi lối sống và văn hóa;
 • sử dụng các chất hóa lý và sinh học trong xây dựng và các các hoạt động;
 • tăng tiêu thụ năng lượng, nước, không khí và các tiện ích khác
 • tăng phát sinh chất thải; và
 • giảm phạm vi phát thải khí nhà kính như các không gian xanh (với cây cối và thực vật che phủ) được thay thế bằng các kết cấu bê tông hoặc bê tông màu nâu hoặc xám.

Thông thường, những phát triển này vượt quá khả năng của các cơ quan quản lý nhà nước như thanh tra nhà ở và công trình công cộng, quy định môi trường và giám sát tác động các đại lý và các nhà cung cấp dịch vụ tiện ích, trong số những người khác, những người thường không đủ số lượng và không được trang bị đầy đủ các kỹ năng cần thiết, nguồn lực kỹ thuật và tài chính, và các công cụ lập pháp để đảm bảo tuân thủ môi trường một cách hiệu quả.

Những hướng dẫn này là một phần của các công cụ lập pháp được áp dụng với mục đích thúc đẩy nhà ở bền vững với môi trường ở Việt Nam.

1.3 Mục đích và mục tiêu của Hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

Mục tiêu của Hướng dẫn lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM  là một quá trình có mục tiêu cuối cùng là cung cấp cho những người ra quyết định một dấu hiệu về những hậu quả có thể xảy ra với môi trường của một hoạt động được đề xuất.

Các mục tiêu của Đánh giá tác động môi trường ĐTM là:

 • xác định tính tương thích về môi trường của dự án
 • đánh giá và chọn giải pháp thay thế dự án tốt nhất từ ​​các tùy chọn có sẵn
 • xác định và đánh giá các tác động môi trường đáng kể của dự án
 • kết hợp các kế hoạch quản lý môi trường và cơ chế giám sát
 • đánh giá chi phí môi trường và lợi ích của dự án đối với cộng đồng

Các hướng dẫn Đánh giá tác động môi trường ĐTM dành riêng cho lĩnh vực nhà ở này nhằm áp dụng cho tất cả các đề xuất thực hiện Đánh giá tác động môi trường phù hợp với chính sách quốc gia tổng thể và Luật hữu cơ về Môi trường. Dự định rằng các nguyên tắc này sẽ được sử dụng bởi:

i) Người đề xuất dự án xây dựng / nhà ở;

ii) Người đánh giá REMA EIS và các chuyên gia Giám sát;

iii) Các chuyên gia tư vấn độc lập thực hiện các nghiên cứu ĐTM và lập báo cáo ĐTM cho nhà ở

iv) Các bên liên quan bị ảnh hưởng bởi sự phát triển và / hoặc các đề xuất của dự án nhà ở;

v) Đại diện cộng đồng và / hoặc những người quan tâm

Các hướng dẫn này cung cấp lời khuyên để khuyến khích các thực hành ĐTM hợp lý và các kết quả tất cả các giai đoạn lập kế hoạch cho các đề xuất nhà ở thông qua các nghiên cứu phạm vi, nghiên cứu khả thi, giai đoạn thiết kế, tham vấn và tìm kiếm sự chấp thuận. Họ không có ý định thiết lập yêu cầu bắt buộc, nhưng cố gắng cung cấp lời khuyên và hướng dẫn về:

 • các vấn đề và tiêu chí được xem xét trong Đánh giá tác động môi trường;
 • các lựa chọn quy trình ĐTM sẵn có;
 • yêu cầu thông tin cho các quá trình ĐTM khác nhau; và
 • soạn thảo các báo cáo ĐTM (hoặc EIS) thích hợp.

Dự kiến ​​rằng những hướng dẫn này sẽ không chỉ hỗ trợ các nhà phát triển và các nhà tư vấn của họ chuẩn bị các báo cáo Đánh giá tác động môi trường có chất lượng tốt hơn nhưng cũng sẽ đảm bảo rằng có đủ thông tin để đánh giá thích hợp và đưa ra quyết định tốt.

Tóm tắt các mục tiêu của Hướng dẫn:

 • Để hỗ trợ việc chuẩn bị các báo cáo có nội dung toàn diện và giảm chi phí ĐTM
 • Để bảo vệ môi trường khỏi những sai lầm tốn kém và không thể sửa chữa
 • Để hỗ trợ việc xem xét các báo cáo
 • Để tránh chậm trễ thời gian và vượt quá chi phí

Một trong những khía cạnh quan trọng của các dự án nhà ở là tính cụ thể của từng đề xuất, đặc biệt là trong điều khoản của thiết kế và vị trí. Do đó, những người thực hiện Đánh giá tác động môi trường ĐTM và những người đánh giá phải xem xét hoàn cảnh cụ thể của từng đề xuất dự án, đặc biệt là do sự khác biệt về thiết kế và vị trí. Các bên liên quan phải hiểu rằng những khác biệt đơn giản như hướng của mặt của tòa nhà hoặc hướng của độ dốc của lô đất có thể làm cho sự khác biệt về các loại tác động được tạo ra.

1.4 Phạm vi của Hướng dẫn và cần được xem xét liên tục

Hướng dẫn này đã được phát triển trong trường hợp không có luật xây dựng / nhà ở cụ thể mô tả phạm vi các quy mô dự án cần phải chịu ĐTM. Các nguyên tắc này có thể áp dụng được cho các hạng mục dự án sau:

 • Dự án nhà ở đô thị trên 1 mẫu Anh;
 • Các dự án nhà ở đô thị trên độ dốc lớn hơn 50%;
 • Kết cấu nhà ở tối thiểu 6 tầng (6 tầng trên mặt đất) không phân biệt mục đích sử dụng;
 • Tất cả các dự án nhà ở có sức chứa hoặc cung cấp cho ít nhất 100 người cùng một lúc.

Các dự án nhà ở dành cho các hoạt động cộng đồng hoặc nhóm. Danh mục này bao gồm chẳng hạn như các cơ sở tâm linh / thờ cúng (nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo, đền thờ), quá cảnh nhà ở, trường học, khách sạn, bệnh viện / phòng khám, nhà tang lễ, cơ sở giải trí (trong nhà hoặc nếu không thì);

Các khu định cư nông thôn (theo nhóm hoặc theo cách khác) trên ít nhất 10 mẫu Anh.

Mức độ của Đánh giá tác động môi trường ĐTM nên thay đổi từ đánh giá môi trường đơn giản đến ĐTM chi tiết. Cho tất cả các dự án nhà ở, cần được người đánh giá và thanh tra đặc biệt chú ý đến việc lắp đặt dịch vụ tiện ích (dịch vụ cấp nước, điện và thoát nước), xử lý chất thải rắn và lỏng / xử lý, tiếng ồn, tiếp cận công cộng với các cơ sở thiết yếu, các thiết bị chống ánh sáng và lửa; và sự phù hợp với quy hoạch và quy định sử dụng đất đã lập.

Hướng dẫn này không có nghĩa là đầy đủ và không phải tất cả các vấn đề được nêu trong hướng dẫn này sẽ có thể áp dụng cho mọi phát triển được đề xuất. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM cần được điều chỉnh để phù hợp với các tác động tiềm tàng của dự án đề xuất. Những người đề xuất và tư vấn cũng được khuyên nên tham khảo các tài liệu liên quan khác như Phát triển kinh tế và Giảm nghèo Chiến lược, Kế hoạch chiến lược ngành của Bộ Cơ sở hạ tầng, Tài nguyên thiên nhiên, Chính quyền địa phương, Phát triển cộng đồng, Tốt Quản trị và các vấn đề xã hội và sử dụng đất và phát triển đô thị Quy hoạch tổng thể của các huyện và chính quyền đô thị khác nhau, cùng với các lĩnh vực cụ thể hướng dẫn về quản lý nước, chất thải, đường xá và tất nhiên là các hướng dẫn chung về Đánh giá tác động môi trường trước đó.

Khi sự hiểu biết và nhận thức của chúng tôi về các mối quan hệ phát triển môi trường được cải thiện, và khi những thách thức mới nảy sinh, những hướng dẫn này sẽ được cập nhật để phản ánh những ý tưởng hoặc vấn đề mới. Trong đặc biệt, những hướng dẫn này có thể sẽ được xem xét lại khi các luật mới ra đời đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và phát triển cơ sở hạ tầng, như dự đoán.

1.5 Chu kỳ của dự án nhà ở

Một dự án nhà ở điển hình bao gồm 3-4 giai đoạn. Các giai đoạn này và các ví dụ về Các tác động môi trường liên quan đến từng giai đoạn.

Giai đoạn 1: Tiền xây dựng (thiết kế & hiện trường giải phóng mặt bằng)

Giai đoạn 2: Giai đoạn xây dựng

 • Thủ tục bồi thường tài sản cho những người bị trục xuất (tước đoạt) khỏi địa điểm trước khi khai quật địa điểm và công trình xây dựng.
 • Do thám địa điểm dự kiến ​​và xác định các địa điểm thay thế
 • Nghiên cứu tiền khả thi của dự án địa điểm xây dựng
 • Kiểm soát phát sinh ô nhiễm và quản lý trong quá trình xây dựng làm
 • Nghiên cứu khả thi về địa điểm xây dựng đã chọn

Giai đoạn 3 Vận hành dự án (sử dụng và bảo trì):

Phát sinh, kiểm soát và quản lý ô nhiễm tại mỗi đơn vị nhà ở; lúc khác cài đặt hoặc cơ sở được liên kết với hoặc bảo dưỡng đơn vị nhà ở / bất động sản;

1.5 Ngừng hoạt động (Phá dỡ hoặc mô hình hóa lại)

Tạo ra ô nhiễm, kiểm soát và quản lý tại địa điểm nhà ở trong thời gian ngừng hoạt động;

Quản lý các mảnh vụn được hình thành trong quá trình sự cố của (các) đơn vị nhà ở và thải bỏ hoặc tái sử dụng các công trình xây dựng khác vật liệu, ví dụ, thanh góc, v.v. không có bất cẩn vứt bỏ chúng trong môi trường xung quanh

Chương 2: CÔNG TÁC KHUNG CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ THỂ CHẾ

2.1 Khung chính sách

Để mà khuyến khích nhà ở và các tòa nhà hợp lý, được quy hoạch tốt, Chính phủ Việt Nam đã ban hành một số công cụ chính sách, chủ yếu bao gồm các công cụ sau:

- Chính sách Đô thị hóa Quốc gia - dự đoán rằng 30% dân số sẽ sống ở các khu vực thành thị vào năm 2021, và tìm cách thúc đẩy đô thị hóa như một cách để giảm áp lực lên đất ở nông thôn và tối ưu hóa việc sử dụng đất.

- Chính sách Nhà ở Đô thị Quốc gia cho Việt Nam, 2008 công nhận nhà ở là cơ bản của con người quyền của công dân và nhấn mạnh tầm quan trọng của các khu định cư theo kế hoạch như là cách thân thiện với môi trường và bền vững nhất cung cấp đầy đủ nhà ở cho công dân của mình, trong số những người khác. Chính sách, ngoài những người khác, tìm cách cải thiện quản lý đô thị, kiểm soát phát triển và mở rộng không gian của các thành phố, đặc biệt là các trung tâm đô thị sử dụng các công cụ quy hoạch hiệu quả.

- Chính sách Đất đai năm 2004 ủng hộ quyền đối với đất đai, thông qua quyền sở hữu an toàn, và được nhóm lại và định cư có tổ chức nhằm sử dụng hợp lý, tối ưu và hiệu quả nhất đất nông thôn và đất thành thị cho sự phát triển. Tiếp theo Chính sách bảo vệ, bảo tồn và quản lý môi trường năm 2004, tìm cách tích hợp các nguyên tắc bền vững về môi trường trong tất cả các quá trình phát triển, chương trình và dự án - bao gồm cả nhà ở. Các tác động đối với lĩnh vực nhà ở là phân tán các khu định cư phải dừng lại; nhà ở và xây dựng - các dự án phải trải qua môi đánh giá tác động để đảm bảo rằng chúng không tạo ra các tác động tiêu cực đến xã hội, tài nguyên sinh thái, kinh tế và văn hóa của đất nước.

- Chính sách dân số quốc gia 2003 (sửa đổi năm 2008) gây lo ngại cho dân số cao tăng trưởng và tìm cách thay đổi nhân khẩu học của Việt Nam, để đảm bảo tăng trưởng dân số đồng đều hơn, dân cư được giáo dục tốt, sống trong điều kiện nhà ở có tổ chức. Ý nghĩa của việc này, là rằng ngày càng nhiều người sẽ yêu cầu nhà ở tốt hơn và rộng rãi hơn.

- Chính sách về nước và vệ sinh 2005 nhằm đảm bảo tiếp cận với nước uống sạch và vệ sinh môi trường thích hợp cho tất cả các hộ gia đình ở Việt Nam. Chính sách khuyến khích nhà ở có tổ chức như cách hiệu quả nhất về chi phí để cung cấp dịch vụ cấp nước và vệ sinh, đồng thời tìm cách sử dụng cung cấp các dịch vụ như một động lực để thúc đẩy các khu định cư / nhà ở có tổ chức phát triển.

2.2 Khung thể chế

Lĩnh vực xây dựng nhà ở và công trình xây dựng có nhiều mặt, bao gồm cả xã hội, lĩnh vực kinh tế và quản trị. Khung thể chế về tác động môi trường Do đó, đánh giá trong xây dựng nhà ở và công trình là phức tạp. Các tổ chức chính và vai trò của họ được tóm tắt trong Phụ lục 4.

Chương 3: QUÁ TRÌNH LẬP BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐTM

3.1 Tổng quan về Quy trình lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho các dự án nhà ở

Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM đầy đủ cho một dự án nhà ở tuân theo một quy trình lặp đi lặp lại.

3.2 Chuẩn bị và đệ trình dự án

Các hướng dẫn này phân loại các dự án nhà ở thành 3 loại. Các tiêu chí được sử dụng chủ yếu là quy mô của dự án và mục đích.

a) Dự án nhà ở dân dụng quy mô lớn (đơn lẻ, cụm, nhà ở cao tầng);

b) Nhà ở giá rẻ;

c) Khu dân cư, thương mại hỗn hợp quy mô nhỏ;

Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM của một dự án nhà ở được đề xuất phải đảm bảo rằng tất cả các thông số môi trường đã được giải quyết và hậu quả của chúng được ghi nhận và tính đến trong dự án thiết kế. EIS của một dự án nhà ở sẽ không bao gồm các tuyên bố có tính chất chung mà thay vào đó sẽ cung cấp thông tin quan trọng và chỉ dẫn về hoạt động được đề xuất, các biện pháp được đề xuất để giảm thiểu tất cả các tác động bất lợi cũng như các cơ hội cho cải thiện môi trường để có thể đánh giá đúng.

3.3 Sàng lọc

Điều này được thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án nhà ở quy mô vừa và nhỏ, để xác định liệu dự án có phải tuân theo đánh giá tác động môi trường đầy đủ hay không hoặc liệu có cần điều tra bổ sung cần thiết để xác định điều này. (Tham khảo thêm Hướng dẫn chung về ĐTM). Thuộc về môi trường sàng lọc để kiểm tra loại, vị trí, độ nhạy cảm và quy mô của dự án được đề xuất như cũng như bản chất và mức độ của các tác động tiềm tàng của nó. Nhiều cơ quan phân loại dự án ở giai đoạn này để phản ánh tầm quan trọng của các tác động hoặc rủi ro tiềm ẩn mà một dự án có thể hiện tại. Một danh sách kiểm tra sàng lọc chung được đính kèm trong Phụ lục 1.

3.4 Quy trình xác định phạm vi

Mục đích của việc xác định phạm vi là xác định các vấn đề và tác động có thể là quan trọng trong một dự án nhà ở, và thiết lập các điều khoản tham chiếu (ToRs) cho đánh giá tác động môi trường ĐTM với sự tham vấn chính các bên liên quan. Bản chất và mức độ công việc cần thiết phải tỷ lệ thuận với tác động và rủi ro.

3.5 Điều khoản Tham chiếu cho ĐTM Dự án Nhà ở

Định dạng chung của các điều khoản tham chiếu (ToRs) cho một dự án nhà ở điển hình được đính kèm như Phụ lục 5.

3.6 Nghiên cứu ĐTM

Phần phụ này cung cấp một hướng dẫn cơ bản về cách chuẩn bị và thực hiện nghiên cứu lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một dự án nhà ở. Nghiên cứu, trong số những nghiên cứu khác, nên xem xét những điều sau:

3.6.1 Các yếu tố cơ bản của Nghiên cứu:

1) Xác định và Dự đoán các tác động sinh thái của sự phát triển được đề xuất:

- Tổn thất trực tiếp môi trường sống, động thực vật, các đặc điểm tự nhiên (Bãi kiếm ăn, nơi ở, các địa điểm chăn nuôi và các khu vực được sử dụng trong quá trình di cư theo mùa có thể bị mất), bao gồm Phân mảnh môi trường sống;

- Ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của quần thể sinh vật bao gồm thực vật, động vật và cá;

- Đe doạ các loài quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng;

- Giảm đa dạng loài hoặc gián đoạn lưới thức ăn;

- Xác định ý nghĩa của các tác động sinh thái. Các yếu tố bao gồm thời gian, thời gian và tần suất của các tác động, thời gian điều tra, quy mô không gian của đánh giá, giá trị bảo tồn của các loài hoặc sinh cảnh;

- Gây xáo trộn các sinh vật sống dưới nước và môi trường sống dưới nước;

- Rối loạn thủy văn - những thay đổi về chất lượng và số lượng bề mặt và các dòng nước ngầm;

- Sự thay đổi của môi trường hóa lý;

- Tác động của công nghệ xây dựng hoặc vật liệu xây dựng được sử dụng.

2. Tác động xã hội

- Tác động đến dân cư địa phương, cụ thể là các khía cạnh nhân khẩu học, sự di dời của người dân, nhu cầu lao động, v.v.

- Tác động đến cơ sở hạ tầng xã hội như giáo dục, giải trí và chăm sóc sức khỏe cơ sở vật chất; vận chuyển; cơ sở thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải; nhà ở; Nước và cung cấp điện; an toàn công cộng;

- Tác động đến việc sử dụng đất, cụ thể là chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ ​​đất nông nghiệp, giải trí và đất bảo tồn thành đất xây dựng / định cư, v.v., và các tác động liên quan.

Các tác động có thể được xem xét trong ĐTM có thể bao gồm:

 • Cải thiện cơ sở hạ tầng và các cơ hội kinh tế trong khu vực;
 • Tác động đến việc sử dụng đất xung quanh, bao gồm cả nông nghiệp, ví dụ ở những nơi có đất đai đất vườn được nhổ;
 • Thay đổi giá trị đất đai;
 • Thay đổi mức độ tiếng ồn hiện có và hình thức trực quan cho người dân địa phương;
 • Sự thay đổi về tính sẵn có và chi phí của xây dựng và vật liệu xây dựng.

Cần xem xét tác động kinh tế và xã hội của việc phát triển ngành nghiền đá để thiết lập tổng tác động của sự phát triển đó đối với môi trường. Điều này cần phải được thực hiện không chỉ về chi phí, mà còn về lợi ích tiềm năng của một sự phát triển.

3. Các vấn đề kinh tế được xem xét bao gồm:

(a) Nhu cầu thị trường về loại hình nhà ở mà người đề xuất dự định phát triển, và các lựa chọn thay thế khả thi bao gồm phân tích cung và cầu trong tương lai

(b) Bất kỳ việc làm bổ sung nào là kết quả của sự phát triển được đề xuất tại địa điểm, cộng đồng xung quanh và các khu vực khác;

(c) Các tác động kinh tế tiềm tàng do kết quả của sự phát triển này đối với sự sẵn có và chi phí xây dựng hoặc vật liệu xây dựng;

(d) Thay đổi giá trị thuộc tính.

4. Tác động đến văn hóa - xã hội bao gồm các trung tâm dân cư lân cận; các hoạt động hiện tại được thực hiện ra bởi các bên liên quan khác nhau; và sử dụng giải trí tại chỗ. Cân nhắc chi phí và lợi ích xã hội đặc biệt là những vấn đề liên quan đến cải thiện hoặc mất sinh kế. Dịch chuyển và tái định cư của những người bị ảnh hưởng bởi các dự án phải đảm bảo rằng nhân phẩm, quyền con người và công dân, sinh kế, văn hóa và mạng lưới xã hội của những người bị ảnh hưởng được duy trì. Đây phải là được cân nhắc khi thực hiện Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM hoặc xây dựng kinh tế và xã hội các biện pháp bảo vệ. Để thực hiện điều này một cách thỏa đáng, nhà phát triển và các cơ quan chức năng nên tham gia hoặc tạo điều kiện cho sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong các cuộc tham vấn trước, miễn phí và có thông tin.

5. Tác động đến sức khỏe và an toàn con người: ghi lại những tác động tiêu cực đến sức khỏe con người, phúc lợi hoặc chất lượng cuộc sống; Các nghiên cứu về ảnh hưởng sức khỏe và rủi ro do tiềm ẩn

tiếp xúc với các mối nguy hiểm cho sức khỏe. Đánh giá rủi ro là một nhiệm vụ quan trọng trong một nghiên cứu Đánh giá tác động môi trường ĐTM, đặc biệt như vậy đối với nhà ở. Tần suất và mức độ nghiêm trọng của các sự kiện bất lợi giao thông tai nạn, thiên tai lũ lụt, sạt lở đất; Khả năng xảy ra, khả năng đảo ngược, tiềm ẩn thảm họa, tác động đến con người, động vật hoang dã và môi trường lý sinh.

6. Các biện pháp giảm thiểu phân tách thành sinh thái, kinh tế và văn hóa xã hội / nhân chủng học:

7. Xác định và xem xét các Phương án Thay thế: khoa học khác nhau phương pháp luận - bao gồm các kỹ thuật phân tích đa tiêu chí (MCA) - nên được triển khai để đánh giá các giải pháp thay thế có thể cho dự án. Các câu hỏi cần giải quyết bao gồm:

Giải pháp thay thế được coi là “thân thiện với môi trường nhất” ngay cả khi điều này không dự án hoặc địa điểm dự án;

Dự án có thể được thực hiện ở nơi khác không (ví dụ như nhà phát triển có thể tìm được khu đất khác) không?

Bất kỳ cách thức hoặc quy trình thay thế nào trong đó dự án có thể được thực hiện với ít hơn thiệt hại về môi trường (bao gồm các ưu đãi, ví dụ như đất công thay thế hoặc bảo lãnh ngân hàng);

Đánh giá tác động của từng phương án, với thông tin rõ ràng về các tiêu chí được sử dụng để ấn định mức độ quan trọng và từ chối các lựa chọn thay thế;

Giai đoạn trong quá trình lập kế hoạch khi chúng bị từ chối.

Bao gồm mọi tác động còn lại không thể đảo ngược, không thể giảm thiểu, bất kỳ phương án thay thế nào mà chưa được xem xét vì bất kỳ lý do gì.

3.6.2 Trình độ và / hoặc Chuyên môn của các chuyên gia Đánh giá tác động môi trường cho nhà ở ĐTM:

- Một nhóm đa lĩnh vực gồm các chuyên gia có trình độ và kinh nghiệm có thể tiến hành ĐTM cho một dự án xây dựng nhà ở / tòa nhà. Nhóm phải có đủ năng lực và kinh nghiệm trong các ngành sau:

- Kỹ thuật dân dụng, xây dựng / xây dựng (bao gồm cả kỹ thuật dân dụng và Ngành kiến ​​trúc) ; quy mô đất Khảo sát đất và / hoặc số lượng, kinh tế xây dựng; Thành thị và Khu vực Lập kế hoạch; Phát triển bất động sản;

- Quản lý tài nguyên thiên nhiên; Khoa học môi trường;

- Y tế công cộng và kỹ thuật vệ sinh; Sản xuất hóa chất sạch hơn (Công nghệ môi trường);

- Kinh tế chính trị; kinh tế xã hội (xã hội học, thực thi pháp luật và nhân khẩu học).

- Tốt hơn hết là những người hành nghề ĐTM được cấp chứng chỉ và đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền.

3.7 Tham vấn cộng đồng

Những người đề xuất và tư vấn ĐTM của họ bắt tay vào một dự án nhà ở được yêu cầu xác định và tham khảo ý kiến ​​của tất cả các bên liên quan chính - trong các khu vực nhà nước, tư nhân và xã hội dân sự, bao gồm các cộng đồng địa phương có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án. Đối với khu vực công,

Các Bộ / Chính quyền / Cơ quan sau đây phải được tham khảo ý kiến ​​trước khi hoàn thiện ĐTM báo cáo cho các dự án nhà ở:

- Bộ cơ sở hạ tầng (nhà ở và định cư; Đô thị; đường xá; tiện ích ,, ..);

- Bộ chịu trách nhiệm về tài nguyên thiên nhiên; Trung tâm Đất đai Quốc gia;

- Bộ Y tếBộ Thương mại, Công nghiệp và Du lịch

- Bộ chịu trách nhiệm về chính quyền địa phương, cộng đồng hoặc phát triển xã hội;

- Tiện ích công cộng: Cơ quan Quản lý Tiện ích Việt Nam (RURA); Electrogaz;

Chính quyền địa phương (Thành phố, Quận, Huyện, ngành theo yêu cầu). Bản tóm tắt Tham vấn cộng đồng phải ghi lại và trình bày những nội dung sau:

- Các cơ quan luật định, các nhóm môi trường và tiện nghi và cư dân địa phương có khả năng bị ảnh hưởng bởi sự phát triển được đề xuất. Phương tiện thông báo cho công chúng để cung cấp thông tin công khai về dự án (tờ rơi, công hiển thị, bảng câu hỏi, thư);

- Bản tóm tắt ngắn gọn các câu trả lời của công chúng nêu chi tiết các vấn đề quan tâm được nêu ra, các đề xuất được thực hiện bởi các bên liên quan và bất kỳ sửa đổi nào đối với EMP là kết quả của đầu vào của họ.

3.8 Giám sát và Kiểm toán: Kế hoạch Giám sát Môi trường

EMP phải là một kế hoạch hành động thực tế mà nhà phát triển hoặc người đề xuất có thể thực hiện, không chỉ là một tập hợp các ý tưởng ấn tượng để gây ấn tượng hoặc thuyết phục người ra quyết định có liên quan cấp giấy chứng nhận. Các nhà phát triển nên biết rằng phóng đại các đề xuất đầu tư của họ với đối với việc giảm thiểu các tác động môi trường cũng nguy hiểm như giảm thiểu khả năng sự va chạm. Dự án sẽ được đánh giá dựa trên những gì nhà phát triển đề xuất và đồng ý đảm nhận. Báo cáo này phải được cung cấp cho Cơ quan có thẩm quyền (REMA); Tòa nhà và Công cộng Bộ phận Giám định Y tế các huyện có liên quan; Đơn vị Định cư và Đô thị MININFRA; và các cơ quan chức năng khác có liên quan tùy theo tính chất, quy mô và mục đích của dự án.

Kế hoạch giám sát môi trường cần bao gồm các điều khoản được lập để giám sát tại chỗ trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, xây dựng và chạy thử; bảo trì trong tương lai các yêu cầu; và cung cấp cho kiểm toán trong quá trình hoạt động của dự án. Nói chung, một EMP nên cung cấp một lịch trình thực hiện rõ ràng để giảm thiểu, bao gồm:

- các tác động môi trường được xác định; các biện pháp giảm thiểu được khuyến nghị; mục tiêu của

- các biện pháp khuyến nghị và các mối quan tâm chính cần giải quyết; bên chịu trách nhiệm (người chịu trách nhiệm

- để thực hiện các biện pháp được đề xuất / phê duyệt); vị trí của các tác động và các biện pháp;

- thời gian và địa điểm thực hiện các biện pháp phù hợp; các tiêu chuẩn cần đạt được;

- cán bộ / bên có trách nhiệm cung cấp thông tin phản hồi cho các cơ quan hữu quan; nghiên cứu bổ sung

- cần thiết để thực hiện EMP. Phụ lục 4 trình bày một định dạng của một EMP điển hình.

3.9 Báo cáo ĐTM: Đề cương chung của báo cáo ĐTM

Sau khi nghiên cứu ĐTM được thực hiện, một báo cáo sẽ được đệ trình chi tiết hồ sơ của dự kiến ​​dự án, các tác động có thể xảy ra và các biện pháp giảm thiểu được đề xuất. Đại cương về Nội dung của ĐTM đầy đủ cho một dự án nhà ở được tóm tắt như sau:

1. Trang tiêu đề: Trang này phải có tiêu đề đầy đủ của ĐTM; vị trí của dự án; tên của các chuyên gia tư vấn (cá nhân hoặc tổ chức) thực hiện ĐTM; tên người đề xuất và chữ ký; và ngày nộp hồ sơ.

2. Tóm tắt điều hành: Phác thảo các tác động môi trường chính và đề xuất giảm thiểu các biện pháp. Điều này có nghĩa là điểm nổi bật của các phát hiện chính và các hành động được đề xuất liên quan đến tính khả thi về môi trường và xã hội và / hoặc tính bền vững của dự án nhà ở.

3. Mô tả dự án: Mô tả, một cách ngắn gọn, các đặc điểm của dự án nhà ở, bao gồm kích thước, vị trí địa điểm và các đặc điểm lý sinh; các đặc điểm văn hóa xã hội bao gồm quyền sở hữu đất và cơ sở hạ tầng hiện có, sử dụng đất, số lượng và loại dân cư được nhắm mục tiêu (nông thôn, thành thị, tầng lớp thấp Vs cao;). Các kế hoạch kỹ thuật, bản đồ và hình ảnh của địa điểm dự án và khu vực ảnh hưởng cần được đệ trình.

4. Khung chính sách, luật pháp và thể chế: Thảo luận về chính sách, luật pháp và thể chế khung gắn với môi trường và các vấn đề quản lý xã hội của dự án. Trong trường hợp này, các chính sách như vậy nên bao gồm, Chính sách Định cư Quốc gia, Phát triển Đô thị chính sách; Xây dựng Quy chế Kiểm soát; Chính sách phân quyền; Dân số và đa ngành các chính sách liên quan đến đất đai, môi trường, tiện ích, tài chính và bảo trợ xã hội, cùng những chính sách khác.

5. Dữ liệu cơ sở: Mô tả các điều kiện môi trường và xã hội hiện có có liên quan để ra quyết định liên quan đến dự án được đề cập. Phạm vi là địa điểm dự án và toàn bộ khu vực ảnh hưởng của dự án (có khả năng ảnh hưởng). Việc cung cấp dữ liệu chính xác là quan trọng và nên bao gồm bản đồ, ảnh, bảng, biểu đồ, v.v. Báo cáo ĐTM cần bao gồm:

- Nguồn dữ liệu chính và thứ cấp, phương pháp thu thập dữ liệu và địa điểm các cuộc điều tra;

- Kết quả điều tra hiện trường dưới dạng báo cáo địa kỹ thuật (địa tầng dưới bề mặt, nước bảng cấp, kết quả thí nghiệm độ thấm của đất, hố thử, ..);

- Thông tin về sự không chắc chắn và các giả định liên quan đến việc giải thích hoặc sử dụng kết quả cho các phương pháp dự đoán và kỹ thuật phân tích và mô tả các lỗ hổng trong đường cơ sở và các dữ liệu khác được sử dụng trong báo cáo ĐTM.

- Dữ liệu cơ bản về các khía cạnh lý sinh (ví dụ: chất lượng không khí, chất lượng nước, tiếng ồn, sinh thái tài nguyên và điều kiện của chúng bao gồm các loài và môi trường sống, và về mặt sinh thái các khu vực nhạy cảm, vi khí hậu, thủy văn / địa chất thủy văn, thực tiễn quản lý, v.v.);

- Dữ liệu cơ bản về tình hình kinh tế xã hội, ví dụ: các mô hình giải quyết, sự hiện diện của linh thiêng trang web, hệ thống quyền sở hữu, quan hệ cộng đồng.

- Khoảng trống dữ liệu, các hạn chế trong việc thu thập dữ liệu và các biện pháp khắc phục được đề xuất.

6. Tác động và rủi ro: Phân tích các tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi trường và xã hội và rủi ro, bao gồm cả lợi ích từ việc phát triển nhà ở. Tại đây, đánh giá chuyên sâu về chất lượng dữ liệu có sẵn và khoảng trống dữ liệu chính, là điều cần thiết, để thiết lập mức độ chắc chắn của quyết định chế tạo. Các ví dụ về tác động môi trường và / hoặc xã hội theo giai đoạn dự án được tóm tắt trong bảng 1 dưới đây.

7. Phân tích các giải pháp thay thế: cung cấp mô tả tóm tắt và đánh giá về các phương án được xem xét để thực hiện dự án. Điều này nên bao gồm cơ sở lý luận cho lựa chọn giải pháp thay thế được đề xuất và mô tả phân tích về các tác động của nó.

8. Các biện pháp giảm thiểu và Kế hoạch Quản lý Môi trường (EMP): Các phương án và các khuyến nghị để ngăn ngừa, tránh, giảm thiểu, giảm thiểu, loại bỏ, bù đắp hoặc cách khác giải quyết mọi tác động bất lợi của giải pháp thay thế đã chọn. Cơ chế bao gồm khuyến nghị vào thiết kế dự án. Điều này bao gồm lịch trình, sự phân công của trách nhiệm và ngân sách cho các biện pháp quản lý tác động môi trường và xã hội.

9. Nâng cao năng lực: Đề xuất nâng cao năng lực được đưa vào quản lý lập kế hoạch khi (hoặc ở nơi) năng lực thể chế không đủ

10. Giám sát và Kiểm toán: Việc theo dõi, báo cáo và đánh giá các yêu cầu trong quá trình việc thực hiện các hoạt động và sau đó. Kiểm toán Môi trường sẽ bao gồm các chuyến thăm thường xuyên hoặc kiểm tra hoặc đệ trình của nhà phát triển, phù hợp với Kiểm toán môi trường Hướng dẫn cho Việt Nam, được phát triển bởi REMA, 2009.

11. Tham vấn cộng đồng: Hồ sơ về quá trình và tóm tắt kết quả của tham vấn với các nhóm bị ảnh hưởng.

3.10 Nộp Báo cáo Đánh giá tác động môi trường ĐTM

Như được cung cấp theo Quy định ĐTM và theo Quy tắc tiết lộ

để biết thông tin về ĐTM, người nộp đơn nộp báo cáo ĐTM phải nộp cả phiên bản bản cứng và bản mềm. Mục đích là cho phép tiếp cận rộng rãi hơn các báo cáo ĐTM, đặc biệt là thông qua giao tiếp dựa trên web. Thông tin này sẽ có sẵn trên các trang web của REMA và / hoặc Bộ chịu trách nhiệm về môi trường, ở định dạng dễ dàng có thể tải xuống hoặc thân thiện với người dùng.

Đối với đệ trình bản in, người đề xuất hoặc các chuyên gia ĐTM của họ nộp 3 bản cứng của tất cả các báo cáo bao gồm các phụ lục và phụ lục như bản đồ và bản vẽ kỹ thuật. Đối với các bản mềm, chúng nên được gửi dưới dạng tệp điện tử tốt nhất là trên đĩa CD hoặc trong WinZip định dạng trong đĩa mềm.

3.11 Chấp thuận hoặc không chấp thuận

Quyết định phê duyệt hay từ chối dự án sẽ dựa trên việc các điều khoản và đáp ứng các điều kiện phê duyệt theo Hướng dẫn chung về Đánh giá tác động môi trường ĐTM. Điều này ngụ ý rằng các báo cáo ĐTM được đệ trình (theo các bản sửa đổi nếu được yêu cầu) đã được phê duyệt và giấy chứng nhận của phê duyệt được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

>>> Xem thêm: Dịch vụ lập dự án đầu tư và đánh giá tác động môi trường

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: 28B, Mai Thị Lựu, P.Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

Hotline 0903 649 782 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn