Chi tiết dịch vụ

KHOAN NGẦM ĐƯỜNG ỐNG DỰ ÁN TRANG TRẠI HEO PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC

KHOAN NGẦM ĐƯỜNG ỐNG DỰ ÁN TRANG TRẠI HEO PHÚ RIỀNG, BÌNH PHƯỚC

MỤC LỤC

1.0   Giới thiệu chung

     1.1   Tổng quan dự án

     1.2   Mục đích tài liệu

     1.3   Các văn bản pháp lý

     1.4   Định nghĩa và viết tắt

2.0   Công tác chuẩn bị thi công

3.0   Nhân lực thi công

4.0   Thiết bị thi công

5.0   Công trình tạm phục vụ thi công

6.0   Tiến độ thi công khoan

7.0   Vật tư thi công

8.0   Chiều sâu, khoảng cách tới các công trình ngầm

9.0   Biện pháp thi công

     9.1   Huy động máy móc thiết bị và nhân lực

     9.2   Chuẩn bị công tác khoan

     9.3   Công tác khoan dẫn hướng

     9.4   Công tác khoan mở rộng kích thước lỗ

     9.5   Công tác kéo ống lồng

     9.6   Công tác thu dọn vệ sinh và hoàn trả mặt bằng

10.0 Biện pháp ANTĐ, VSMT, PCCN, và an ninh công trường

     10.1 Quy định chung

     10.2 An ninh

     10.3 Vệ sinh môi trường

     10.4 Phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông nội bộ

     10.5 An toàn lao động

 

1.0   Giới thiệu chung

1.1   Tổng quan dự án

Thông tin chung về công trình

Tên công trình: Khoan ngầm tuyến ống xiên trạm bơm trại heo Phú Riềng.

Thuộc dự án:

Loại dự án, cấp công trình: Dự án thuộc nhóm B, Công trình Tuyến ống dẫn khí đốt, Cấp II.

Địa điểm:

1.2   Mục đích tài liệu

Mục đích của tài liệu này là đưa ra phương pháp để Nhà thầu thực hiện và kiểm soát việc thi công khoan ngầm tuyến ống xiên trạm bơm trại heo Phú Riềng như bản vẽ đính kèm, thuộc dự án…..

1.3   Các văn bản pháp lý

  • Luật Xây dựng số 50/2014/QH 13 ngày 18/06/2014 của Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 7;
  • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 thông qua ngày 23/06/2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 của Quốc hội khóa 13 kỳ họp thứ 7;
  • Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  • Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình
  • Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
  • Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23 tháng 09 năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải về việc "Hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010;

1.4   Định nghĩa và viết tắt

Chủ đầu tư

:

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HÒA PHÁT

Nhà thầu

:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Dự án

:

Khoan ngầm đường ống dự án trang trại heo Phú Riềng, Bình Phước

Gói thầu

:

Thiết kế, Chế tạo và Thi công, Lắp đặt

        BDA           :         Ban Dự Án

        CBAT         :         Cán Bộ An Toàn

        CBKT         :         Cán Bộ Kỹ Thuật

        MMTB       :         Máy Móc Thiết Bị

        KCN           :         Khu Công Nghiêp

        HT              :         Hệ Thống

2.0  Công tác chuẩn bị thi công

Công tác chuẩn bị đã thực hiện theo hạng mục thi công toàn tuyến ống.

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn