Chi tiết dịch vụ

Bản quyền tác giả, tác phẩm

1. Tư vấn cho khách hàng các vấn đề liên quan đến hoạt động Đăng ký bản quyền tác giả như:
- Tư vấn những quy định của pháp luật về Đăng ký bản quyền tác giả.
- Tư vấn khả năng bảo hộ đối với quyền tác giả., quyền liên quan.
- Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chuẩn cho việc Đăng ký bản quyền tác giả., quyền liên quan.
- Tư vấn về phạm vi bảo hộ của bản quyền tác giả., quyền liên quan.
- Tư vấn các dấu hiệu vi phạm bản quyền tác giả..
- Tư vấn các vấn đề khác có liên qua
2. Thủ tục Đăng ký bản quyền tác giả gồm:   

2.1. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu đồng thời là tác giả/các đồng tác giả:   
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. (01 mẫu tác phẩm bằng file thiết kế hoặc hình ảnh màu, hoặc in thành cuốn nếu là tác phẩm viết,…)    
b) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả. (02 bản sao công chứng)    
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có), địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các đồng tác giả.  
d) Hồ sơ đăng ký (theo mẫu của VinaBrand)     
2.2. Nếu chủ thể đăng ký là chủ sở hữu không đồng thời là tác giả (tổ chức, công ty):   
a) Mẫu tác phẩm cần đăng ký; tác phẩm đã được công bố hay chưa; thời gian công bố. (01 mẫu tác phẩm bằng file thiết kế hoặc hình ảnh màu, hoặc in thành cuốn nếu là tác phẩm viết,…)  
b) Bản sao công chứng Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản);   
c) Tên đầy đủ, bút danh (nếu có) của tác giả/các tác giả; địa chỉ, số điện thoại, fax của tác giả/các tác giả, công ty.  
d) Bản sao chứng minh nhân dân của tác giả/các tác giả(02 bản sao công chứng )  
e) Hồ sơ đăng ký  

 

QUÝ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU ỦY NHIỆM HOÀN TẤT HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BẢN QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, VUI LÒNG LIÊN HỆ:

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Địa chỉ: 156-158 Nguyễn Văn Thủ, P Đa Kao, Q 1, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (08) 22142126  – Fax: (08) 39118579 - Hotline: 090 3649782
Website: www.lapduan.com ; www.lapduan.info   ; www.tuvanmoitruong.info
Email: minhphuongpmc@yahoo.com.vn ; thanhnv93@yahoo.com.vn
 

lên đầu trang

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
CÔNG TY CP TV ĐẦU TƯ VÀ THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG
Kinh doanh
0903 649 782
Mr Thanh
0903 649 782
info@minhphuongcorp.com.vn